تعرفه ها

طرح سفید (رایگان)

 
0تومان
 • قابل استفاده 15 روز
 • 4 تصویر

طرح ارغوانی

 
5,000تومان
 • قابل استفاده 30 روز
 • 4 تصویر
 • آگهی ویژه
 • اولویت نقره ای

طرح آبی

 
10,000تومان
 • قابل استفاده 60 روز
 • 6 تصویر
 • آگهی ویژه
 • اولویت طلایی
 • قابلیت افزودن ویدیو

طرح سبز

 
15,000تومان
 • قابل استفاده 90 روز
 • 8 تصویر
 • آگهی ویژه
 • برجسته
 • اولویت طلایی
 • قابلیت افزودن ویدیو