یخچال بالا پایین الجی

قیمت 6,800,000
استان: کردستان
شهر بانه

جدیدترین
سری یخچال بالا پایین
الجی کره
سفارشات هندوستان
32فوت
بالا فریز پایین یخچال
وصل به آب شهری
آب ریز دار
قیمت 6۸00هزار
ارسال رایگان گارانتی 5ساله

 
بالا