تعرفه آگهی

سفید

 • قابل استفاده 15 روز
 • 4 تصویر
 • درج لینک در آگهی
رایگان

ارغوانی

 • قابل استفاده 30 روز
 • 4 تصویر
 • اولویت نقره ای
 • 1 برو دردید
 • نمایش در آگهی مرتبط
 • درج لینک در آگهی
10,000 تومان

آبی

 • قابل استفاده 60 روز
 • 6 تصویر
 • 3 برو دردید
 • اولویت طلایی
 • ویدیو
 • نمایش در آگهی مرتبط
 • درج لینک در آگهی
20,000 تومان

سبز

 • قابل استفاده 60 روز
 • 8 تصویر
 • اولویت طلایی
 • 5 برو دردید
 • ویدیو
 • برجسته
 • نمایش در آگهی مرتبط
 • درج لینک در آگهی
50,000 تومان


نوع قیمت (ت) توضیحات
برو دردید - انتقال (بالا آوردن) آگهی به اول لیست آگهی ها
برجسته 30,000 ظاهری خاص، جهت جلب توجه در بین آگهی ها
اولویت طلایی 20,000 بصورت اولویت دار، در ابتدای جستجوها - ردیف 1
اولویت نقره ای 15,000 بصورت اولویت دار، در ابتدای جستجوها - ردیف 2


تعرفه فروشگاه

یک ماهه

 • قابل استفاده یک ماه
 • سقف آگهی نامحدود
 • نمایش در آگهی های مرتبط
 • درج لینک در آگهی
15,000 تومان

سه ماهه

 • قابل استفاده سه ماه
 • سقف آگهی نامحدود
 • نمایش در آگهی های مرتبط
 • درج لینک در آگهی
40,000 تومان

شش ماهه

 • قابل استفاده شش ماه
 • یک طرح ارغوانی رایگان
 • سقف آگهی نامحدود
 • نمایش در آگهی های مرتبط
 • درج لینک در آگهی
80,000تومان

یک ساله

 • قابل استفاده یک سال
 • یک طرح آبی رایگان
 • یک طرح ارغوانی رایگان
 • سقف آگهی نامحدود
 • نمایش در آگهی های مرتبط
 • درج لینک در آگهی
150,000تومان
بالا