تعرفه آگهی

سفید

 • قابل استفاده 15 روز
 • 4 تصویر
 • درج لینک در آگهی
رایگان

ارغوانی

 • قابل استفاده 30 روز
 • 4 تصویر
 • اولویت نقره ای
 • 1 برو دردید
 • نمایش در آگهی مرتبط
 • درج لینک در آگهی
10,000 تومان

آبی

 • قابل استفاده 60 روز
 • 6 تصویر
 • 3 برو دردید
 • اولویت طلایی
 • ویدیو
 • نمایش در آگهی مرتبط
 • درج لینک در آگهی
20,000 تومان

سبز

 • قابل استفاده 60 روز
 • 8 تصویر
 • اولویت طلایی
 • 5 برو دردید
 • ویدیو
 • برجسته
 • نمایش در آگهی مرتبط
 • درج لینک در آگهی
50,000 تومان


نوع قیمت (ت) توضیحات
برو دردید - انتقال (بالا آوردن) آگهی به اول لیست آگهی ها
ویدیو 5,000 اضافه کردن ویدیو برای نمایش در صفحه آگهی
برجسته 30,000 ظاهری خاص، جهت جلب توجه در بین آگهی ها
اولویت طلایی 20,000 بصورت اولویت دار، در ابتدای جستجوها - ردیف 1
اولویت نقره ای 15,000 بصورت اولویت دار، در ابتدای جستجوها - ردیف 2


تعرفه فروشگاه

یک ماهه

 • قابل استفاده یک ماه
 • سقف آگهی نامحدود
 • نمایش در آگهی های مرتبط
 • درج لینک در آگهی
15,000 تومان

سه ماهه

 • قابل استفاده سه ماه
 • سقف آگهی نامحدود
 • نمایش در آگهی های مرتبط
 • درج لینک در آگهی
40,000 تومان

شش ماهه

 • قابل استفاده شش ماه
 • یک طرح ارغوانی رایگان
 • سقف آگهی نامحدود
 • نمایش در آگهی های مرتبط
 • درج لینک در آگهی
80,000تومان

یک ساله

 • قابل استفاده یک سال
 • یک طرح آبی رایگان
 • یک طرح ارغوانی رایگان
 • سقف آگهی نامحدود
 • نمایش در آگهی های مرتبط
 • درج لینک در آگهی
150,000تومان
بالا